Dầu cọ bán lít, buôn giá rẻ

Mã sản phẩm : DN66

  Du cọ 1000ml, 1 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít, can, phuy (India)

  Dầu cọ mua 50 lít – giá 65.000 vnđ/ 1 lít

  Du cọ mua 25 lít – giá 70.000 vnđ/ 1 lít

  Dầu cọ mua 10 lít – giá 80.000 vnđ/ 1 lít

  Dầu cọ mua 05 lít – giá 100.000 vnđ/ 1 lít

  Dầu cọ mua 01 lít – giá 120.000 vnđ/ 1 lít

  Dầu cọ mua 0.5 lít – giá 80.000 vnđ/ 1 lít

Top